Bedrijfsadvies

Een organisatie is een ingewikkeld systeem van juridische, economische, logistieke en technische factoren. Maar een organisatie is primair een samenwerkingsverband van mensen en partijen, van binnen en van buiten de organisatie. Hiermee komen de aandachtsgebieden van MiPOM in beeld: mensen, samenwerken, organiseren en aansturen of managen.

Daar waar accountants en juristen hun eigen vakspecifieke bijdrage leveren, is de bijdrage van MiPOM gericht op de organisatie- en managementprocessen in de organisatie. Hoe is de organisatie ingericht? Hoe zijn de taken verdeeld? Hoe zijn de processen ingericht? Is de stijl van leidinggeven effectief? Draagt de wijze van samenwerken bij aan het realiseren van de organisatiedoelen? Welke veranderingen zijn nodig om die doelen te behalen? Hoe wordt zo’n veranderingstraject wél een succes? Et cetera.

In dit alles is de mens de maat der dingen. De mens als werkgever of werknemer, meer nog de mens als ‘stakeholder’, iemand die vanuit welke rol dan ook een belang heeft bij de organisatie. Zoveel mensen zoveel maten, dus wat is die menselijke maat? De diversiteit in culturele achtergronden, leefpatronen, ideeën en meningen, etc. komen in een organisatie bij elkaar, en maken die organisatie complex.

Inzicht in deze en tal van andere aspecten in een organisatie helpen bij het oplossen van uw problemen, het verbeteren van de bedrijfsvoering, en het bouwen aan een ‘best place to work’ met goede onderlinge verhoudingen, vakmanschap en wederzijds vertrouwen. MiPOM richt zich met name op die organisaties die niet of te weinig beschikken over ‘mens en organisatie’-specifieke stafcapaciteit.