Training en opleiding

Innovatie, productontwikkeling, voortschrijdende technologieën, ICT, etc., allerlei aspecten op strategisch niveau die ontwikkeling noodzakelijk maken. Individuele of groepscompetenties, employability, her/om/bijscholing, loopbaanontwikkeling, etc., vormen de aspecten op meer individueel niveau.

Groei en ontwikkeling van de mensen in een organisatie zijn daarmee van groot belang, zowel voor de onderneming als voor de werknemer. De optimale inzetbaarheid van mensen nu en in de toekomst zijn nodig voor het voortbestaan van de onderneming. De terugtrekkende overheid en employability maken dat eenieder zich moet blijven ontwikkelen.

MiPOM ondersteunt bij het ontwikkelen, organiseren en verstrekken van cursussen en trainingen ten behoeve van uw management team, P&O afdeling, het (kader)personeel, of de ondernemingsraad.
Ook hier geldt dat uw specifieke wensen en situatie bepalend zijn! Onze kennisbank bevat een uitgebreid pakket bedrijfskundige opleidingen op MBO en HBO(+) niveau, welke als basis dient voor op maat gesneden cursussen. Daarmee wordt vermeden dat niet gewenste of benodigde onderdelen, zoals vaak in standaardpakketten het geval is,  ingekocht worden.

Onze opleidingen, beter gezegd ontwikkeltrajecten, zijn voor groepen leidinggevenden/medewerkers maar ook individueel mogelijk. Variërend van een dagdeel voor een specifiek onderwerp, tot een volledig verzorgd programma.

Onze doelstelling is de performance, het presteren, van uw medewerkers te verbeteren. Dit betekent dat de verzorgde opleidingen daadwerkelijk moeten renderen,  de meerwaarde of winst dient de kosten altijd te overstijgen.