Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MiPOM levert op diverse bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

MiPOM is loonwaarde-adviseur en hanteert de Loonwaarde Advies Tool (LAT), een van de negen gevalideerde loonwaarde methodieken in Nederland.

De LAT wordt in de arbeidsmarktregio’s ingezet om de loonwaarde te bepalen voor mensen uit het doelgroepenregister. De LAT is eenvoudig toe te passen, is zeer betaalbaar en transparant. Het geeft inzicht in de loonwaarde, berekend loondispensatie voor Wajongeren en loonkostensubsidie voor mensen die onder Participatiewet vallen.

Als specialist in het berekenen van loonwaarde adviezen voor gemeenten, wsw instellingen en re-integratiebedrijvenkrijgt levert MiPOM u onafhankelijk persoonlijk advies en ontvangt u een helder en eenduidig rapport over de loonwaarde en loonkostensubsidies. Tevens bevat dit rapport een oordeel over de capaciteiten van uw cliënt met een arbeidshandicap.

Naast loonwaarde adviezen voorziet MiPOM in individuele en groepsbegeleiding.