Werkwijze

MiPOM werkt snel en direct. Een afspraak kan gemaakt worden op termijn van een week, vaak zelfs korter. De afspraak betreft een intake gesprek van 1 – 2 uur, waarin nagegaan wordt op welke wijze u geholpen kunt worden. Dit gesprek is gratis en geheel vrijblijvend!

Vaak kan afsluitend aan het gesprek een indicatie gegeven worden of, waar en hoe MiPOM kan ondersteunen. Een week na het gesprek ontvangt u een voorstel van de te nemen acties, een inschatting van de duur, en een vaste prijsopgave.

MiPOM voorziet in uw vraag, variërend van beleidsniveau tot het ondersteunen van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Dit kan in de vorm van extern consultant, adviseur of opleider, zeker voor HRM is interim management tevens mogelijk. Blijkt een probleem zo complex te zijn dat advies of assistentie van derden wenselijk of zelfs noodzakelijk is, beschikt MiPOM over een eigen netwerk van deskundigen.

Dit ondersteunen kan op elke door u gewenste wijze: bij u op locatie, op afstand, of een combinatie van beide. Deze flexibiliteit geldt ook voor de tarieven: van uurtarieven voor ad hoc activiteiten, een bedrag per dagdeel, tot een vooraf overeengekomen bedrag voor een pakket of een project.
De reeds aanwezige kennisbank plus het ontbreken van een ‘overhead’ maken dat de kwaliteit geborgd wordt terwijl de gehanteerde tarieven op zijn minst concurrerend genoemd mogen worden.

Nieuw is onze digitale vragenservice. Mail uw vraag plus de aanleiding. U ontvangt dan een bevestiging, prijsopgave en akkoordverklaring. Na ontvangst van uw akkoordverklaring volgt binnen een week antwoord.