Projecten

mood-images.samenwerkinggk-is-118

MiPOM werkt samen met diverse partners. Dit komt de kwaliteit ten goede, maar nog meer het synergetisch effect: het totaal is meer dan de som der delen. En daar profiteert iedereen van!

Een succesvolle coalitie is met dr. Raymond Opdenakker van bureau Lara. Met Raymond zijn diverse programma’s ontwikkeld, en wordt regelmatig geklankbord. Enkele van deze programma’s worden met weer andere partners uitgevoerd.

Momenteel werkt MiPOM mee aan de volgende projecten: